Visste du…

 • Wellpapp är 100% återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart material
 • 96 % återvinns för att tillverka nya lådor och andrapappersprodukter.
 • De dyrbara fibrerna återvinns 7-10 gånger för att göra ny korrugerad förpackning
 • I genomsnitt innehåller en ny förpackning 89% återvunnet material

”VÅR VISION ÄR ATT BEDRIVA EN LÖNSAM, HÅLLBAR OCH LÅNGSIKTIG VERKSAMHET”

ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar. Som enda land i världen har Sverige beslutat att revidera standarden till att även inkludera FN:s globala mål med en egendeklaration.

Econopack blev den 7 juli 2022 verifierade med standarden – ett bevis på att vi tar hållbarhetsfrågor på största allvar och systematiskt arbetar med dessa.

GRÖNARE DRIFT

För oss på Econopack har det alltid varit viktigt att bedriva en hållbar verksamhet. Det förhållningssättet ska genomsyra hela vår verksamhet, med allt från transport och återvinning till byggnation och drift. Men i vår position har vi också goda möjligheter att påverka våra kunder och våra leverantörer i rätt riktning. Vi ska således arbeta både internt och externt för att bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion.

VÅRT MÅL

Att som företag vara med och påverka omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

”VI VÄNDER NU BLICKEN MOT EN SJÄLVFÖRSÖRJANDE FRAMTID DÄR SOLEN DRIVER VÅR VERKSAMHET”

HUR GÖR VI?

 • Econopack har investerat och infört ett helhetskoncept för avfallshantering.
 • Laddstationer för elbilar har installerats.
 • I samband med nybyggnationen i Mölndal, installerades solpaneler på taket som gjort vårt kontor och huvudlager självförsörjande på el.
 • Econopack har bytt traditionell belysning till LED-belysning för att minska energiåtgången.

 

FSC- CERTIFIERING

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. FSC är i vår bransch en av de viktigaste kvalitetsstämplarna för ett hållbart och miljöanpassat material som innefattar socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av skog.

VÅRT MÅL

Minst 80% av våra produkter i wellpapp skall produceras enligt FSC eller likvärdig certifiering.

HUR GÖR VI

 • Att aktivt styra inköp mot FSC-certifierad wellpapp och råvara under 2021.
 • Samtliga av våra strategiska leverantörer är FSC certifierade

RESURSBESPARING

Då vi har stort inflytande över hur våra produkter produceras, både som inköpare och som producent, kan vi inom detta området göra störst skillnad för miljön.

VÅRT MÅL

Vi ska minska materialanvändningen, minimera andelen fossilbaserat material och öka andelen återvunnet material i våra kunders produkter.

”GENOM ATT PÅVERKA PRODUKTION, UTFORMNING OCH TRANSPORT KAN VI GÖRA STÖRST SKILLNAD FÖR MILJÖN”

HUR GÖR VI?

Genom att utveckla vårt produktutbud, optimera våra kunders förpackningslösningar, premiera miljövänliga alternativ och argumentera för miljövänliga val hos våra kunder, ska vi minska materialanvändningen, minimera andelen fossilbaserat material och öka andelen återvunnet material i våra kunders produkter.

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE – VÅR VIKTIGASTE RESURS

Hälsa och välbefinnande är ett globalt mål som ligger Econopack mycket varmt om hjärtat. På Econopack har personalens hälsa och välbefinnande högsta prioritet. Vi anser att det är rimligt då personalen, eller ”förpacknings-familjen” som vi själva kallar den, är vår viktigaste resurs. 

VÅRT MÅL

Vi vill säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla våra anställda.

”PERSONALEN ÄR VÅR FRÄMSTA RESURS OCH OM PERSONALEN MÅR BRA, MÅR ÄVEN BOLAGET BRA”

HUR GÖR VI?

 • Econopack erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag.
 • Econopack har en egen padelbana på arbetsplatsen.
 • Econopack erbjuder tillgång till gym på arbetsplatsen.
 • Econopack arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor i olika forum så som avdelningsmöten och på medarbetarsamtalen. Varje år arrangerar Econopack aktiviteter för alla medarbetare för att öka trivseln och teamkänslan på företaget.
 • Econopack anlitar en coach på kontinuerlig basis för att arbeta både på individ och gruppnivå.
 • Econopack erbjuder varje vecka fruktkorg till alla anställda.
 • Alla anställda har tillgång till en Calibreath, en terapeutisk luftförbättrare.
 • I samband med rökförbudet som infördes 1 juli 2019, infördes även rökförbud på alla Econopacks områden samt möjlighet till stöd och hjälp för den som vill sluta röka.

 

”HÅLLBARHETSANALYSER SOM VI ERBJUDER HELT GRATIS, ÄR DET VIKTIGASTE VI GÖR FÖR MILJÖN”

BOKA EN KOSTNADSFRI HÅLLBARHETSANALYS

Boka in en kostnadsfri hållbarhetsanalys och låt oss analysera hur era produkter emballeras, hanteras och transporteras. Vi återkommer sedan med ett förslag på hur ni kan effektivisera er förpackningsprocess genom att:

ÖKA ANDEL ÅTERVUNNET MATERIAL

ERSÄTTA FOSSILBASERAT MATERIAL

ANPASSA MÅTT & MINIMERA MATERIALÅTGÅNG

EFFEKTIVISERA HANTERING & TRANSPORT

Jolengatan 19, 431 49 Mölndal   Postadress: Box 16, 431 21