integritetspolicy

På Econopack skyddar vi inte bara våra kunder produkter och varumärke utan också deras integritet.

Denna integritetspolicy beskriver hur Econopack AB (Org. Nr. 556262-9211) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR.

Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Econopack, så som besök på hemsidorna, kontakt med vår support, kontoinnehav och köp.

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik, IP nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

2. NÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Econopack samlar in och hanterar dina personuppgifter när du genomför ett köp, kontaktar vår support, eller besöker vår webbplats. Informationen som samlas in behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra upplevelse som möjligt.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

För dig som är kund

Personuppgifterna nedan samlar Econopack in och hanterar i samband med ett genomfört köp hos oss:

  • Namn till kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Betalningsuppgifter
  • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)
  • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer).
För dig som varit i kontakt med oss När du för en dialog med oss eller kontaktar oss i ett supportärende sparar vi nödvändig information som kan underlätta och förbättra våra tjänster och vår support. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning och nedan hittar du en förteckning över den information som kan komma att sparas:
  • Namn till kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadress

För dig som besökt vår hemsida

När du besöker econopack.se eller econopack.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. Du hittar mer information om hur cookies fungerar och hur vi hanterar dem i stycke 11.

  • IP-adress och information om din användning av Econopacks webbplats.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Personuppgifterna sparas i högst 24 månader från det datum då du senast var aktiv hos Econopack, till exempel genom en beställning eller via kontakt med vår kundtjänst. I de fall då det finns en rättslig förpliktelse kan uppgifterna komma att sparas längre. För att få dina personliga uppgifter raderade kan du när som helst ta kontakt med Econopack, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 24 timmar. Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.

6. PROFILERING

Econopack kan komma att hantera dina personuppgifter genom profilering om du är kund och/eller kontoinnehavare. Det innebär att vi kan komma att analysera hur du använder vår webb, vilka varor du är intresserade av och vilka nyhetsbrev du interagerat med i syfte att tillhandahålla bättre och mer relevanta tjänster och erbjudanden.

8. HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Econopack skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning, kryptering och brandvägg.

9. VÅRT ANSVAR, DIN RÄTTIGHET

Econopack ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Du kan också kontakta oss för att begränsa användningen av personuppgifterna så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

10. COOKIES

När du besöker econopack.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och vi använder den för att samla in uppgifter i samband med besök på vår webbplats. Det gör vi för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. När du besöker någon av våra webbplatser för första gången får du godkänna detta.

11. FÖRÄNDRINGAR

Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här, på econopack.se.

12. KONTAKTINFORMATION

Ta kontakt med oss om du frågor gällande denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Skicka ett mail till info@econopack.se.

 

Econopack AB
Ögärdesvägen 12 A, 433 30 Partille

Sociala medier
Facebook / LinkedIn / Instagram