”Vår vision är att bedriva en lönsam, hållbar och långsiktig verksamhet”

Nettonollutsläpp 2030

På Econopack är vi fast beslutna om att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten senast 2030, och i värdekedjan 2050.

Vi har ambitiösa, tydliga och tidsbundna hållbarhetsmål för att bidra till Agenda 2030. Strategin grundar sig i ett gediget arbete som påbörjades 2020, då ledningsgruppen kartlade globala mål och delmål längs hela vår värdekedja.

ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar. Som enda land i världen har Sverige beslutat att revidera standarden till att även inkludera FN:s globala mål med en egendeklaration.

Econopack blev den 8 juli 2022 verifierat med standarden – ett bevis på att vi tar hållbarhetsfrågor på största allvar och systematiskt arbetar med dessa.

Öka andel
återvunnet material

Ersätta fossilbaserat
material

Anpassa mått och
minimera materialåtgång.

Effektivisera
hantering och transport

MED MILJÖN I FOKUS

Boka en kostnadsfri hållbarhetsanalys

Boka in en kostnadsfri hållbarhetsanalys och låt oss analysera hur era produkter emballeras, hanteras och transporteras. Vi återkommer sedan med ett förslag på hur ni kan effektivisera er förpackningsprocess genom att; öka andel återvunnet material, ersätta fossilbaserat material, anpassa mått och minimera materialåtgången, effektivisera hantering och transport.

FSC Certifiering

Econopack har varumärkeslicens från FSC® (FSC-N004420). En kvalitetsstämpel som säkerställer att produkterna är producerade under hållbara förutsättningar. Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. FSC är i vår bransch en av de viktigaste kvalitetsstämplarna för ett hållbart och miljöanpassat material som innefattar socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av skog.

Resursbesparing

Vi har stort inflytande över hur våra produkter produceras. Både som inköpare och som producent kan vi inom detta området göra stor skillnad för miljön. Genom att utveckla vårt produktutbud, optimera våra kunders förpackningslösningar, premiera miljövänliga alternativ och argumentera för miljövänliga val ska vi minska materialanvändningen, minimera andelen fossilbaserat material och öka andelen återvunnet material i våra kunders produkter.

Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande är ett globalt mål som ligger Econopack mycket varmt om hjärtat. Hos oss är personalens hälsa och välbefinnande högsta prioritet. Vi anser att det är rimligt då personalen, eller ”förpacknings-familjen” som vi själva kallar den, är vår viktigaste resurs. Vi vill säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla våra anställda.

”Vårt mål är att se till att varje kund får bästa möjliga förpackningslösning till minsta möjliga miljöpåverkan

Hållbar drift

Idag drivs stora delar av vår verksamhet med hjälp av egna solpaneler. När vår egenproducerade energi inte räcker köper vi endast in energi från förnyelsebara källor.

Vår strävan efter en grönare och mer hållbar drift fortsätter och innan 2030 ska vi vara helt självförsörjande på energi.

Genomgående hög kvalitet

Econopack är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 som säkerhetsställer att vår verksamhet håller en genomgående hög kvalitet.

På Econopack tummar vi aldrig på kvalitén!

EN HÅLLBAR LEVERANTÖR

Visste du att…

– Wellpapp är 100% återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart material.

– 96 % återvinns för att tillverka nya lådor och andra pappersprodukter.

– De dyrbara fibrerna återvinns 7-10 gånger för att göra ny korrugerad förpackning

– I genomsnitt innehåller en ny förpackning 89% återvunnet material


Grönare drift

För oss på Econopack har det alltid varit viktigt att bedriva en hållbar verksamhet. Det förhållningssättet ska genomsyra hela vår verksamhet, med allt från transport och återvinning till byggnation och drift. Men i vår position har vi också goda möjligheter att påverka våra kunder och våra leverantörer i rätt riktning. Vi ska således arbeta både internt och externt för att bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion.


Boka hållbarhetsanalys

Boka in ett teamsmöte och påbörja resan mot en smartare, mer hållbar och kostnadseffektiv förpackningslösning.

    Vi har bestämt oss för att satsa helhjärtat på en hållbar framtid – i närtid!